VENTILATSIOONIKANALITE PUHASTAMINE

Milleks puhastada? Kas see on vajalik? Mis see annab? Kui tihti peaks puhastama?

MILLEKS PUHASTADA?

 

puhastamata ventilatsioonikanalid on soodsaks elukeskkonnaks mitmetele mikroobidele ja putukatele

puhastamata ventilatsioonikanalid sisaldavad tuleohtlikke osiseid ja kujutavad endas seetõttu suurt tuleohtu

puhastamata ventilatsioonikanalid põhjustavad haige maja sündroomi. (õhk sisaldab ohtlikke osiseid)

puhastamata ventilatsioonikanalid mõjutavad sissepuhke- ja väljatõmbesüsteemide efektiivsust ja  seadmete eluiga

puhastamata ventilatsioonikanalid kujutavad ohtu ventilaatorile

KAS SEE ON VAJALIK?

Juba üle 30 aasta on mujal maailmas suurt tähelepanu pööratud ruumides oleva õhu kvaliteedile ja selle parendamisele. Paljude jaoks on see iseenesest mõistetav, kuid probleemi olemust teavad vähesed. Tavaarvamus asjast on see, et me ei näe seda. Antud väide vastab ju tõele, kuid ega mikroobe ja tervist kahjustavaid osiseid ei saagi ju nii lihtsalt näha. Kas olete mõelnud sellele, miks Te ruumis niisama ilma mingi erilise põhjuseta aevastate või et miks on Teil seal raske hingata? Kas olete mõelnud, et põhjuseks võib olla saastunud õhk?

Antud probleem on eriti aktuaalne viimastel aastatel, mil allergiaprobleemidega pöördub arstide poole üha enam inimesi. Nagu eelnevast järeldada võib, vajavad ventilatsioonikanalid puhastamist, kuna see on üks samm lähemale kvaliteetsemale ja puhtamale õhule.

MIS SEE ANNAB?

tagate ruumis parema õhuvahetuse

 tagate ringleva õhu puhtuse

vähendate õhus ringlevate kahjulike osiste hulka

 likvideerite tingimused putukate eluks ja paljunemiseks ventilatsioonikanalis

eemaldate ventilatsioonikanalitest suitsetamisel sinna sattunud kahjulikud ühendid ja saaste                               

KUI TIHTI PEAKS PUHASTAMA?

Erinevalt köökide ja suurköökide/restoranide rasvakanalitest tuleks tavaventilatsioonikanaleid olenevalt süsteemi asukohast puhastada vähemalt iga viie aasta tagant. Mida suurema koormusega (st rohkema inimeste liikumise ja tolmutamisega), seda tihedamini tuleks antud kanaleid hooldada ja puhastada. Kindlasti tuleks ventilatsioonikanaleid puhastada koheselt pärast uue maja valmimist või siis pärast remonti.

Eelnevalt nimetatud protsessid on üheks suuremaks kanalite reostajaks. Üldkasutatavates kohtades: klubid, pubid, baarid, restoranid ja muud toitlustuskohad tuleks puhastust tihedamini kasutada, kuna seal on saaste kogunemine märksa suurem (eriti puudutab see veel ruume, kus suitsetatakse.